Rossi McKee size -240x300px

Роси МакКий е Вицепрезидент на Casino Technology международно признат производител на казино продукти и технологични решения за игралната индустрия. Нейните отговорности включват разработването и внедряването на международни маркетингови и пазарни стратегии на Casino Technology.

По време на нейната 20-годишна професионална практика в игралната индустрия под ръководството й са били множество проекти, свързани със създаване на нови брандове, промотиране на нови продукти и дейности, както и разработка на нови пазари. Роси МакКий е един от основателите на БТАПОИИ, почетен член и понастоящем – начело на отдела за Развитие на Международните Отношения към Асоциацията. МакКий е член на Консултативния Борд на BEGE и член на Редакционния Съвет на списание Game Spectrum. Участва активно в разнообразни инициативи в сферата на игралната индустрия и като лектор в множество международни форуми. Роси МакКий е Президент на АвантЕкс Технолоджи, консултантска фирма в сферата на маркетинговите услуги, обслужваща фирми извън игралната индустрия. Роси МакКий е завършила Бизнес Администрация в Georgia State University, има диплом по медицина, Сертификат за управление на проекти и докторска степен по Маркетинг.