Mayur е утвърден специалист с 9-годишен опит в развитието и международното утвърждаване на редица компании. През своята кариера той се отличава с множество качества и постигнати резултати в направленията : продажби, бизнес развитие и маркетинг в сътрудничество с известни компании във финансово-технологичната сфера и в компании за обработка на данни. Mayur е последователен в прогресивния си подход на изключителен привърженик на най-модерните технологии и твърд защитник на децентрализацията.
В момента Майур е прегърнал ролята си на евангелист на изкуствения интелект (ИИ) и е истински вдъхновен за бъдещето му развитие. Вместо да разглежда изкуствения интелект като бъдеща възможност, той твърдо вярва, че вече е неразделна част от живота ни, прониква в ежедневието ни и води до забележителни нива на внедряване и продуктивност. Със своите задълбочени познания и непоколебима убеденост, Майур е готов да оформи бъдещия път на изкуствения интелект и да поведе други в това трансформиращо пътуване.