Джема е старши сътрудник в Harris Hagan. Специализира във всички аспекти на онлайн и наземното хазартно право, като консултира наземни и онлайн хазартни компании (B2C и B2B), както и много стартъпи и филиали. Тя консултира по въпроси, свързани с правната класификация, заявленията за лиценз за работа от разстояние и от място, персонални заявления, правен анализ на сделките, основни изисквания за спазване и отчитане, оценки на съответствието, регулаторни проверки, корпоративни оценки, прегледи на оперативни и персонални лицензи, както и разработване на свързани с тях коригиращи програми за спазване на изискванията и планове за действие.  Джема е също така търговски съветник в сектора, като изготвя и договаря ключови търговски споразумения, включително условия и правила за провеждане на игри B2C, споразумения за лицензиране на игри B2B, софтуери и брандове, споразумения за партньорство и политики и процедури за защита на данните.