Петото юбилейно издание на EEGS премина с голям успех и рекорден брой участници в София

16 октомври 2012 – Днес (вчера) за 5та поредна година в София се състоя Източноевропейската конференция на игралната индустрия EEGS. По традиция форумът събра представители на най-важните международни организации от игралната индустрия в Европа и света, които дискутираха всички актуални въпроси за бранша, с фокус върху новите законодателства в България и другите Европейски държави, регламентиращи промените, свързани с новите технологични тенденции в индустрията, включително: сървър-базирани игри, онлайн залаганията, спортните залагания и др.

Конференцията събра и рекорден брой представители на регионалните регулаторни комисии по хазарта от 15 държави, които на своя кръгла маса обмениха идеи и опит, в помощ на ползотворното сътрудничество на държавните структури за регулация и ефективна подкрепа на легалния игрален бизнес, както в рамките на ЕС, така и в цяла Европа.

Конференцията беше открита от председателя на българската Държавна комисия по хазарта, който заяви, че наличието на чисто нов закон за игралната индустрия, увеличава изискванията към бранша, но също така цели да постави равни условия пред бизнеса и потребителите, за да изгради стабилен баланс и растеж. Той подчерта, че България има сериозен потенциал за развитие в тази насока, за да се превърне източно европейски център на игралната индустрия.

По-късно, на официалната пресконференция, дадена от организаторите на EEGS и BEGE EXPO Калоян Кръстев допълни в обръщението си към медиите, че работата на регулатора продължава в посока приемането на всички подзаконови актове и наредби, за да може час по-скоро операторите да заработят съобразно новия закон, както и онлайн операторите да могат да кандидатстват и получат лицензи за своята дейност. Той подчерта, че тъй като данъчното облагане на хазарта е свързано с данъчното облагане на цялата стопанска дейност в страната, се очаква данъчнинте ставки за онлайн дейност да бъдат регламентирани след приемането на промените в данъчния закон и първите лицензи за такава дейност вероятно ще бъдат разгледани към края на годината.

Гости на пресконференцията бяха представители на някои от най-важните международни асоциации и регулатори в игралния бизнес от Европа и САЩ.

Хакан Халстед – Генерален директор на Комисията по Хазарта на Швеция и настоящ Председател на Форума на игралните Европейски регулатори (GREF) приветства Конференцията EEGS като добре установен и полезен форум, осигуряващ нужната среда, в която операторите могат да дискутират помежду си всички проблеми и позитивен опит. Той допълни, че такъв форум е много значим за издигане на ролята на Източна Европа на световната карта.

Джозеф Борг – Директор Правна дирекция в Комисията по Хазарта на Малта и Член на съвета на настоятелите в Международна Асоциация на Игралните Регулатори (IAGR), отбеяза, че присъства на EEGS от самото начало и е доволен от факта, че значението на конференцията нараства с всяка година. С глобализацията на игралната индустрия, сътрудничеството между операторите добива все по-гоямо значение, и подобни форуми създават благоприятни условия за постигането на техните цели.

Робърт У. Стокър II – Председател на Комитета по игрално право на Американската адвокатска колегия, бивш президент на Международни специалисти по законите на хазарта (IMGL), сподели ценния си опит от практиката на игралния пазар в САЩ, по всички въпроси, които вълнуват българския игрален бизнес в момента. По отношения на особено горещата тема за забраната на тютюнопушенето у нас, той направи паралел със САЩ, където приходите на игралните заведения са намалели с 10 %, там където тази забрана е в сила. Той поясни, че тази забрана не е въведена на федерално ниво, а само в някои щати, като на повечето места е само частична, т.е. не засяга казината. По отношение на другата важна тема – забраната за разпространение на информация и реклама на хазартни игри, Боб Стокър подчерта, че тази забрана ще възпрепятства директно развитието на туризма, с който игралният бизнес у нас се развива паралелно, и че ако България иска да използва своя потенциал във връзка с турустическия пазар, то тази забрана трябва да бъде добре обмислена. Той поясни, че рекламата на хазартни игри не е съществен фактор по отношение на създаване на пристрастени играчи, защото те представляват относително постоянен процент от всички играчи – около 1-2 % процента, който не се влияе от рекламните послания.

Робърт Стокър поздрави България за регулацията на онлайн залаганията като подчерта, че в това отношение ние сме изпреварили много държави, включително и САЩ, което говори за добра далновидност от страна на държавата, която е оценила потенциала на онлайн пазара, който по този начин ще генерира приходи и икономически напредък за страната, вместо да остане в сивия сектор. По повод на най-горещата тема за бизнеса, която се добави към дневния ред на актуалните проблеми за индустрията у нас след новината от Събота за евентуално евентуалното въвеждане на данъчно облагане на печалбите на клиентите на игрални заведения, Робърт Стокър отново даде пример със САЩ, където този въпрос е уреден чрез облагане само на част от печалбите само над определени нива.

Хелмут Кафка – Президент на Австрийската игрална асоциация и вицепрезидент на Европейската федерация на игралната и развлекателната индустрия (EUROMAT), също поздрави страната ни, че е въвела регулация за новите технологии в хазарта и подчерта два важни аспекта – че всички следващи детайли в регулацията следва да бъдат съобразени с действащите регулации на европейско ниво и че пред данъчното облагане стои важното предизвикалество да осигури конкурентноспособност на индустрията, за да се изегне риска от преминаването й обратно към сивия сектор.

Обобщавайки значението на двете събития, които за Пети юбилеен път превръщат София в център на игралната индустрия в Югоизточна Европа, Ангел Ирибозов, председател на УС на БТАПОИИ, главен инициатор на събитията, заяви, че след приемането на новия закон за хазарта, чието най-голямо достойнство е, че за първи път въвежда регулация на игрите от разстояние в България, остава да се решат редица жизнено важни за индустрията фактори като приемане на пълния набор от наредби за регулиране на дейността, яснота относно подхода в облагането на индустрията, в т.ч. залаганията от разстояние и допълнителна квалификация относно рекламата и отговорното отношение на сектора към нея. Той изрази готовността на бранша у нас за участие в равнопоставен и конструктивен диалог за скорошно позитивно решаване на тези проблеми, за да продължи игралният бизнес в България да присъства трайно на световната карта и да бъде атрактивна територия, както за оператори, производители и инвеститори, така и за крайните потребители на техните продукти.

На следващия ден в Интер Експо Център, София, отвoри врати и търговското изложение на игралната индустрия BEGE.