Офис

ул. Кукуш 7,
1345 София, България
Phone: +359 2 8129 333
Fax: +359 2 8129 479
Email: info@eegamingsummit.com
www.eegamingsummit.com

 

Лица за контакт:

Милена Цанкарска

Ръководител проект;

Мениджър Маркетинг и продажби

Phone:+359 2 812 9474; +359 882 410 676

Email: milena@balkangamingexpo.com

 

Наталия Баевска

Финансов мениджър

Phone:+359 2 812 9438; +359 885 668 687

Email: baevska@balkangamingexpo.com