Офис

ул. Кукуш 7,
1345 София, България
Phone: +359 2 8129 333 /438
Email: info@eegamingsummit.com
www.eegamingsummit.com

Лица за контакт:

Наталия Баевска

Мениджър Проект

Phone: +359 2 812 9438; +359 885 668 687

Email: baevska@balkangamingexpo.com

Биляна Цветкова

Мениджър Конференции и Събития

Phone: +359 2 812 9333; +359 885 673 113

Email: biliana.tsvetkova@eegamingsummit.com

Нино Бережиани

Маркетинг Мениджър

Phone: +359 2 812 9333; +359 882 478 697

Email: nino.berezhiani@balkangamingexpo.com

Валя Богданова

Мениджър Съпътстващи Събития

Phone: +359 882 423 941

Email: valya.bogdanova@balkangamingexpo.com

Диан Недев

Маркетинг Асистент

Phone: +359 2 812 9333

Email: dian.nedev@balkangamingexpo.com

Петя Филипова

Координатор Събития

Phone: +359 2 812 9333; +359 887 333 433

Email: petya.filipova@balkangamingexpo.com

Ния Иванова

Маркетинг Асистент

Phone: +359 2 812 9333

Email: niya.ivanova@balkangamingexpo.com

Милена Цанкарска

Бранд Амбадасадор

Phone: +359 2 812 9474; +359 887 827 804

Email: milena@balkangamingexpo.com