Ewa_Lejman speakers size 240x300px

Ева оглавява офиса на WH Partners в Полша, като част от стратегическото партньорство между WH Partners и Izabella Żyglicka and Partners – известна адвокатска кантора в Полша, член на Ally Law. Ева е опитен бизнес адвокат. Тя консултира клиенти по въпроси, свързани с игралната индустрия, правни договори, сливания и придобивания и IT право. Ева има богат опит в следните области:
• Игрална индустрия: съветва както полски, така и чуждестранни оператори и доставчици относно регулациите в игралната индустрия; подпомага процеса за получаване на лиценз, създаването и регистрацията на полски компании, консултиране при подготовката на документи, политики, вътрешни процедури, споразумения, права и условия, както и относно правото на интелектуална собственост, защитата на личните данни, разрешаване на спорове и съдебни спорове;
• Информационни и комуникационни технологии – разрешава ежедневни правни и данъчни въпроси, с които се сблъскват полските и чуждестранните компании (включително стартиращите фирми) в тези области;
• Международни правни договори – съветва чуждестранни компании, опериращи на полския пазар, отностно договори с полски контрагенти, по-специално по отношение на производството, дистрибуцията на машини и предоставянето на услуги.
• Данъчно законодателство – ефективно представлява клиенти пред данъчните власти и административните съдилища; съветва алтернативни инвестиционни фондове; публикува авторски материали в тази област на правото;
• Сливания и придобивания – консултирала е сделки с различна стойност, включително многомилионни транзакции.