Dan Iliovici size 240x300

ДАН ИЛЬОВИЧИ, зам. председател на ROMBET, зам. председател на асоциация Отговорна игра

Дан Ильовичи е заместник председател на ROMBET – Асоциацията на организаторите на хазартни игри в Румъния, една от най-значимите асоциации в хазартната индустрия. Той е заместник председател и на Асоциация Отговорна игра, неправителствена организация с нестопанска цел, посветена на превенцията и подпомагането на пристрастени към хазарта играчи.

Дан Ильовичи е започнал кариерата си в очарователния свят на хазартната индустрия преди осем години като изпълнителен директор на асоциация ROMSLOT. Оттогава е твърдо посветен на мисията да превърне индустрията в консолидиран и прозрачен бизнес, като се ангажира в изпълнението на множество проекти за отговорна игра.

Дан Ильовичи е бивш председател на румънския хазартен регулатор ONJN (2017-2018), където отново се е фокусирал върху превенцията на играчите. По време на мандата си в националния регулатор, той публикува „Етичен кодекс за рекламата в хазарта“, важен документ за саморегулацията и отговорността на заетите в тази индустрия.