Георги Малчев е партньор в Xplora BG – интегрирана агенция за дигитален маркетинг.  Дейността на агенцията обхваща сферите – стратегия, съдържание, криетивност и ефективност, като предлага решения за всяка една от тях на над 120 активни клиента по целия свят. Обсластта на услугите включва – финанси, FMCG, B2C, B2B, B2B2C. Георги също партнира в  Xplora Academy – компания за корпоративни обучения, консултации и платформа за онлайн видео курсове по дигитален маркетинг.

Разнообразният му опит в бизнеса е на повече от 27 години и обхваща маркетинг, комуникации и в управление на операциите – на позиции мениджър, директор и СОО.

Георги е бил член на Управителният съвет на IAB България в периода 2016-2021 година. Той преподава курсове по маркетинг, реклама и комуникации на магистърски и бакалавърски степени в Нов български университет, а от есента на 2023 година и по дигитален маркетинг в магистърската програма на Американския университет в България.

Той е модератор и ключов лектор на множество маркетинг форуми, както и съосновател във фондация “Предай нататък“- подпомагаща 13 местни хосписа за възрастни хора в България с доставки, събития, музикални изпълнения, фитнес зони за възрастни, климатични уреди и др.

LI: https://www.linkedin.com/in/georgimalchev/

LI Newsletter: https://www.linkedin.com/newsletters/xplore-marketing-?-malchev-6888386690260512768/

Xplore Marketing Podcast: https://xplora.bg/podcasts/

Xplora Case Studies: https://xplora.bg/case-studies/

Xplora Academy Masterclasses: https://xplora.academy/masterclasses