Георги Кънев е Управляващ Сътрудник в Kinstellar, София – водеща независима юридическа фирма в Централна и Югоизточна Европа, и ръководител сектор “Интерактивни Забавления и Гейминг”. Георги има над десетгодишен опит в сектора на технологиите и в различни области на правото – IP и IT, защита на данните, корпоративно и търговско право.

Опитът му обхваща сферите – търговски марки, за Европа и България, приложения и нарушения на интелектуални права, създаване, поддържане и лицензиране на авторски права и търговски тайни. Георги е водил многобройни проекти свързани с защитата на лични данни, прилагане на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), трансфер и злоупотреба с лични данни. Експертизата му включва и познания относно правото в информационните технологии, пряко свързано с разработките на софтуери и лицензни споразумения за крайни потребители. Представлявал е множество големи местни и международни компании в сделки за сливания, придобивания и реструктуриране, както и по въпроси, свързани с нелоялната конкуренция.

Той е регистриран като представител по търговски марки, географски указания и индустриални дизайни в Патентния офис на Република България и като професионален представител в офиса за интелектуална собственост на Европейския съюз (търговски марки и дизайн). Георги е завършил магистърска степен по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и е участвал в CopyrightX: ILAC 2017, специализиран курс по американско авторско право под патронажа на Харвардския университет.