Angel_Iribozov image size 240x300px

По настоящем е председател на  Българската търговска асоциация на производителите и операторите в игралната индустрия и главен изпълнителен директор на  Balkan Gaming Expo. Също така заема и висши управленски длъжности в различни дружества в игралния сектор.

Бил е на различни управляващи постове във водещи български и чуждестранни застрахователни и пенсионно-осигурителни компании.

Консултирал е много проекти в областта на финансовия сектор, застраховането и осигуряването, малкия и средния бизнес, и член на УС и Комисията по квалификация на Българско Актюерско Дружество.

Магистър по Инженерни науки, Приложна Математика в Технически Университет София, Магистър по Актюерски Науки в Сити Юнивърсити Лондон, с Диплома по Международни Икономически Отношения.