Алис Шогер е ръководител отдел „Защита на играещите хазартни игри“ във Федералното министерство на финансите на Австрия. Там тя разработва и координира стратегии и мерки в цялостната област на отговорния хазарт, включително превенция на пристрастяването, защита на потребителите, защита на младежта, сигурност на препитанието и превенция на престъпността. Алис има 21 години опит в областта на превенцията към пристрастяване и законодателните процеси, насочени към тази цел. Преди да влезне в Министерството на финансите (2014), тя работи в Министерството на здравеопазането (2001-2013), където работата ѝ е насочена основно към проблемите с контрола върху тютюнопушенето. Тя е завършила право в Университета във Виена. Редовно изнася доклади на национални и международни конференции и в университети и е организирала няколко австрисйки експертни симпозиума. Тя е автор на редица професионални статии в своята областта на работа. Алис е била член и на бившата експертна група по онлайн хазарта към Европейската комисия.