EEGS Webinar June

Уебинарът на EEGS разгледа трансформационните промени в игралната индустрия на Балканските пазари

Балканският игрален пазар претърпява значителни промени, които оформят бъдещето на индустрията, като нови регулации и развиващата се динамика на пазара. Последният уебинар на EEGS – Balkan Gaming Landscape – a Maze or Amaze? Deep dive in the markets (Pt. 2), предостави задълбочен анализ на настъпилите промени. В сесията взеха участие експерти от индустрията, като Ангел Ирибозов, Васко Илиевски, Дан Илиовичи, Овидиу Йосиф и Зоран Пухач, а модератор беше Роси МакКий, съосновател на Telematic Interactive Bulgaria и почетен председател на АИИБ.

Основните теми, обсъждани по време на уебинара, включваха влиянието на последните регулаторни промени в България и Румъния, предизвикателствата и възможностите на игралния пазар в Северна Македония, както и важността на инициативите, свързани с отговорна игра в региона. Лекторите подчертаха необходимостта от балансиран подход, който отчита както регулаторните цели, така и икономическия принос на игралната индустрия.

Ангел Ирибозов, председател на Асоциацията на игралната индустрия в България (АИИБ), представи съществени промени в законовата рамка в България, като се фокусира както върху положителните мерки за ограничаване на нелицензираните операции, така и върху предизвикателствата, породени от новите рекламни ограничения. „Последните регулации целят да ограничат нелицензираните операции, но рестрикциите в рекламата създават значителни предизвикателства за лицензираните оператори да достигнат до своята аудитория“, каза Ирибозов.

Дан Илиовичи, вицепрезидент на ROMBET, коментира последните промени в Закона за хазарта в Румъния, които доведоха до затварянето на редица игрални зали. Той подчерта необходимостта от балансиран подход, който отчита както регулаторните цели, така и икономическия принос на индустрията. От друга страна, Овидиу Йосиф, изпълнителен директор на Асоциацията „Joc Responsabil“, насочи вниманието върху провеждащите се програми за отговорна игра, в Румъния.

Васко Илиевски, президент на Македонската асоциация за спортни залагания (ASOM), подчерта важността от включването на индустрията в бъдещите регулаторни дискусии, за да се избегнат смущения и евентуално затваряне на множество игрални зали.

Зоран Пухач, генерален секретар на Европейската организация по игрално право (EOGL), обсъди разпространението на ограничаващите рекламата регулации в Западните Балкани, като се застъпи за използването на най-добрите практики за избягване на смущения на пазара. „Ключът е да се прилагат регулации, които защитават потребителите, без да затрудняват растежа на индустрията,“ посъветва Пухач.

Уебинарът на EEGS предостави на участниците ценни прозрения за развиващия се Балкански игрален пазар. Чрез разбиране на регулаторните промени, пазарната динамика и насърчаване на отговорна игра, заинтересованите страни могат да се справят с предизвикателствата и да се възползват от възможностите за растеж.

Всички присъстващи в уебинара получиха сертификат за участие, затвърждаващ желанието им за обогатяване на знанията в индустрията.

Целият уебинар можете да гледате тук: https://youtube.com/eegamingsummit