Янис Унгурс, директор на правен отдел в Инспектората за надзор на лотариите и хазарта, Латвия

Досегашният му професионален опит и основните му дейности и отговорности са издаване на лицензи на организатори на хазартни игри, правен надзор на казина, поддържане на регулаторния режим, както и статистически прегледи. Взима участие в много международни конференции по проблемите на хазартния бизнес, изложби и дискусионни групи.