Jakub Kolomičenko speaker size 240 x 300

Якоб Коломиченко ръководи юридическия отдел на Endrophina Ltd., компания, която разработва онлайн игри. Якоб стартира кариерата си като корпоративен адвокат и член на Чешката юридическа камара. Впоследствие променя фокуса на развитието си и специализира IP право и всички аспекти на правото, отнасящи се игралната индустрия, в това число лицензиране, регулации и съвместимост. Якоб е член на Асоциацията на младите адвокати към IMGL и Асоциацията на юристите в Чехия. Якоб е достъпен на имейл: legal@endorphina.com или по Skype: legal.endorphina.