Цветелина Димитрова е партньор в Адвокатска кантора „Georgiev, Todorov & Co”, където специализира в разрешаване на спорове и арбитраж, ЕС, интелектуална собственост, корпоративно и търговско право. От 2018 Цветелина непрекъснато е в класацията на независимия международен справочник Legal 500 в областта на разрешаване на спорове и интелектуалната собственост. През 2022, Цветелина защити своята позиция в сектора на интелектуалната собственост, където тя е „Партньор от следващо поколение“ и е препоръчана в шест други сектора – банкиране, финанси и капиталови пазари, търговия, корпоративно право и сливания и придобивания, разрешаване на спорове, EС и конкуренция, здравеопазване и науки за живота, технологии, медия и телекомуникации, и транспорт. През 2021, Цветелина е включена в списъка на Legal 500 за „най-влиятелните арбитри“ в Централна и Източна Eвропа. Тя е призната и за „Изгряващ и обещаващ“ адвокат в областта на разрешаването на спорове и интелектуалната собственост в международния правен справочник „Chambers and Partners” за 2022.

 

Цветелина е и главен асистент в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където преподава международно частно право и международно инвестиционно право на студенти по право.

 

Цветелина е член на Съвета на директорите на Института по международно частно право, базиран в София, България.