Модератор: Мартина Боянска, Директор маркетинг и продажби в Metropolitan hotel

Лектори – Станимир Станков, StenlyComfort; Елица Стоилова, Umni.com; , представител на Българското конгресно бюро, представител на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация