Frank_Herold speakers size 240x300px

Франк Херолд се присъединява към управителния съвет на EMIRAT AG през 2018 г. и отговаря за бизнес развитието на фирмата. Преди това 49-годишният търговски експерт е работил като изпълнителен директор и директор продажби за няколко световни и местни медийни компании.
EMIRAT AG, основана през 2004 г. със седалище в Мюнхен (Германия), е международна компания за управление на риска. Компанията планира и финансира кампании за популяризиране на състезания, спортни бонуси, маркетинг и продажби. EMIRAT AG си сътрудничи с реномирани компании от цял свят, най-вече в Европа и Африка.