В продължение на повече от 20 години тя участва изключително активно във всички важни събития, свързани с индустрията на хазартните игри, както у нас, така и в чужбина. Тя е постоянен член на работните екипи за изготвяне на закони и наръчници за провеждането на хазартни игри в Черна гора, съпътстващи данъчни разпоредби и три клаузи от преговорите за присъединяване към ЕС. Освен в областта на хазартните игри тя специализира в областта на счетоводството и финансовите консултации. Основател е на няколко дружества, занимаващи се с този вид дейност, и е изпълнителен директор във всички тях. Тя има магистърска степен по икономически науки и е сертифициран одитор на IFAC.