Tal Ron size -240x300px

Адвокат и нотариус Тал Итзхак Рон е генерален член на International Masters of Gaming Law (IMGL), практикува право във високо-технолочната сфера, онлайн гейминга и мобилни приложения, дигитални медии и развлекателния сектор на търговия с финансови инструменти. Тал завършва висше образование в юридическия факултет на Университета на Хайфа (Haifa University) и бакалавър във Факултет по компютърна наука. Също така, докато работи като софтуерен разработчик в публичното търгувана софтуерна компания, NESS Technologies group, придобива магистърска степен по компютърни науки от Унивеситет Bar Ilan. Прeди 15 години, Тал основава адвокатското дружество „Tal Ron, Drihem & Co.“, което се фокусира върху рекламни технологии, високи технологии, корпоративни сливания и придобивания, която бързо се превръща в една от първите фирми в Близкия изток, практикуваща единствено в тези области, съветвайки видни международни клиенти.

Днес компанията консултира водещи оператори, платформи и правителствени организации в Европа и Азия.