Светозар Абрашев е в сферата на капиталовите пазари от 1998 г. Той е работил за най-големите инвестиционни посредници в България. Дипломиран финансист от Стопански факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.