Рада Гьонова е член на Управителния съвет на ДП „Български спортен тотализатор“. В периода 2007-2023 г., последователно заема длъжности в Централното управление на предприятието: „юрисконсулт“, „главен юрисконсулт“, „директор на дирекция Правна и обществени поръчки“.

По образование е юрист, магистър по „Право“, притежава магистърски степени по „Стопанско управление“ и „Международни отношения – Право на Европейския съюз“. Понастоящем следва магистратура по „Отговорно и устойчиво управление“, която покрива теми за мениджмънт на устойчивостта и издръжливостта на ниво публичен и корпоративен сектор (Устойчиви финанси).

През годините участва в конференции и семинари в областта на хазарта, в т.ч. на Световната лотарийна асоциация /WLA/ и Европейската лотарийна асоциация /EL/. Включвана е в работни групи, разработвали предложения за нормативни изменения в областта на хазарта. Ръководи процеса, довел до връчване през м. април 2023 г. на ДП „Български спортен тотализатор“ на Сертификат за отговорна игра – Ниво за съответствие на Европейската лотарийна организация.