Модератор:

Лектори: Николас Акуилина,адвокат, Attorney at Law; проф. Диетмар Хошър, вице-президент на ECA