12-та Източноевропейската конференция на игралната индустрия

Интер Експо Център, София