МИГЛЕНА ДИМИТРОВА, Партньор, MDMI Legal

Миглена Димитрова е член на Софийската адвокатска колегия. Миглена Димитрова има над 10 години независима адвокатска практика и успешно консултира и представлява клиенти по правата върху интелектуалната собственост, цифровите услуги и регулаторните въпроси, насочени основно към онлайн медии, услуги и сделки. Миглена Димитрова е съосновател в MDMI Legal (www.mdmilegal.com) София, България.