Модератор:

Лектор: Дан Иловичи, вицепрезидент на Rombet, Миглена Димитрова, управляващ партньор в MDMI Legal, Катерина Белоруская, председател на фондация Parimach