Yonko_Chuklev speakers size 240x300px

Млад професионалист с над 3-годишен опит в сферата на финансовия и правен анализ в игралната индустрия. Фокусира се върху подпомагане на своите клиенти за откриване на ефективна собственост, източници на приходи, както и множество допълнителни рискове, свързани с предприятия и частни лица. Завършил е Софийския университет със степен магистър по право.