Иван Драганов е основател на KiberHora и съосновател на Cybernation и притежава 5-годишен опит в инвестирането, изграждането на общности и управлението на екип от експерти в индустрията. Водещата цел на Иван е да обучи колкото се може повече хора и да улесни навлизането им в криптосвета.