Dusan Pavlovic speaker size 240 x 300

Професионалната му експертиза включва право в Информационните и комуникационни технологии с фокус върху законодателния аспект на онлайн хазарта и защитата на данни. Кариерата му успешно съчетава практически опит в областта на правото с академични знания и умения, получени по време на висшето му образование. Университетската му подготовка, подкрепена от практическия му опит, му помага не просто да допринася знания в сферата на науката, но и да намира възможности за разрешаване на практически проблеми в онлайн геймблинга.