Тодор Балабанов е доцент преподавател по информатика във Висше транспортно училище. Той има бакалаварска, магистарска и докторантска степен по информатика. С повече от 15 години опит в игралната индустрия, в момента Тодор извършва консултантска дейност в сектора. Автор е на научни статии и книги за индустрията.