Donata_Szabo speakers size 240 x 300px

Доната Сабо управлява екипа от юридически анализатори на Gambling Compliance. Специализира право и регулаторно развитие в Европа и Израел. Завършва бакалавърската си степен по право първа във випуска и притежава магистърска степен от Кеймбриджкия университет. Присъединява се към адвокатската колегия през юли 2016 г. Доната има предишен опит в областта за правата на човека и международното право. Преди това работи в Европейския парламент, Университета в Кеймбридж и израелска неправителствена организация „Движение за качествено управление“.