Diana_Karaivanova speakers size 240x300px

Сферите й на дейност включват: постигане на нормативно съответствие в различни сфери на бизнеса, включително изследване и прилагане на приложими регулации и добри практики във вътрешната организация, разработване и имплементиране на програма за съответствие относно сигурност на информацията, защита на личните данни, антикорупционни мерки, мерки срещу изпирането на пари и др. Притежател е на международни сертификати в сферата на управление и защита на личните данни IAPP CIPP/E и CIPM.

isveç şurubu