Диана се специализира във всички аспекти на поверителността и защитата на данните във финтек сектора. Тя консултира по отговори на запитвания, жалби, комуникация с органите, оценка на доставчици, проследяване и картографиране на данни като част от спонсорирането. Диана има опит в създаването на програми и рамки за защита на данните за иновативни решения и комплексни модели за предоставяне на услуги в регулираните сфери на бизнеса. Нейните възможности покриват и съставянето и преговорите за всички видове условия и споразумения за защита на данните за платежни решения в различни индустрии, включително в игрално-развлекателния сектор.