Повече от 25 години опит в казино операциите, регулациите и производството на хазартни решения във всички наземни сектори. Освен това отговарях за проектирането, продажбите и внедряването на системи за управление на казина в цяла Африка. В началото на кариерата си отговарях за ремонта и поддръжката на различни военни самолети.