Maier, Jessica Frances image size 240x300px

Джесика Мейер предоставя правни съвети на немско и английско-говорящи клиенти по всички аспекти на Игралното право, с насоченост върху регулации, лицензи и съответствия. Взима участие в регулаторни комплексни проверки в контекста на корпоративните придобивания и съдейства на клиенти по въпроси с конкуренцията, обезщетенията, както и в административни, съдебни и извънсъдебни производства и преговори. Насочва клиентите си към различни лицензионни процедури и дава консултации за регулаторното развитие в Германия, което влияе върху бизнес и маркетинг стратегиите им. Джесика има опит в лобирането и редовно прави публикации за Игралното право и индустрията.