Дебора Динева е сътрудник в услугите IP&IT, Data Protection и Competition & State Aid в София, както и част от сектора Interactive Entertainment & Gaming на фирмата.

Тя консултира международни и местни клиенти по сложни регулаторни въпроси и въпроси, свързани със съответствието, или свързани с техните дейности на българския пазар, или като част от процеси на сливания/придобивания и надлежна проверка.

Debora предоставя пълен набор от правни услуги на клиенти в сектора на електронните игри, включително съвети относно спазването на регламента за маркетинг и промоции, защита на личните данни и права на интелектуална собственост.