Модератор:  Николас Акуилина, адвокат

Лектори: Драгомир Иванов, UltraPlay; Николас Акуилина, адвокат; Джесика Майър, Melchers Law; д-р Холгър Якоб, ръководител н аюридическия отдел на G2Esports holding .