Завършва с отличие Юридическия факултет на Софийския университет през 2002. Виктор Токушев специализира юридически методи по програма на Бостънския университет (Лондон, 2003) и е член на Софийската адвокатска колегия от 2003. Той е стажант и правен експерт в Народното събрание на Република България (2003-2005), както и асистент по Гражданско (2004 – 2012) и Търговско право (2004 – до момента) в Юридическия факултет на Софийския университет. Член на Съвета на директорите на Булгаргаз ЕАД (март – ноември 2005). Виктор е доктор по право от септември 2012, а неговите сфери на дейност са: капиталови пазари, корпоративно и търговско право и недвижими имоти.