Велико Минков е софтуерен инженер с над 10 години опит, 5 от които в областта на блокчейн разработките. Няколко пъти е бил основател на стартъпи, а през есента на 2021 г. е бил член на парламента на България.