Основните му задължения включват организиране на изпълнението на правата и приемането на нормативни актове в областта на игрите на късмета в пунктовете за залагания, разработването и популяризирането на най-съвременните и международни стандарти за игрите на късмета, както и осигуряването на възможно най-доброто образование за играчите  чрез прилагането на различни програми за отговорна игра. Специализира в областта на развитието на игралната индустрия в пунктовете за залагания на територията на Република Македония.