Източноeвропейската конференция на игралната индустрия се провежда по инициатива на Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия (БТАПОИИ) и е под патронажа на Държавната комисия по хазарта на България.

БТАПОИИ е първата асоциация в страната, обединяваща производители, вносители и разпространители на игрално оборудване, сервизни огранизации, и организатори на хазартни игри. Членове на БТАПОИИ са компании с над 15-годишен опит в сферата на игралната индустрия в страната и чужбина.

Инициативи на БТАПОИИ са ежегодното Балканско изложение на игралната и развлекателна индустрия (BEGE) и Източноевропейската конференция в областта на игралната индустрия (EEGS), проектът ОТГОВОРНА ИГРА, специализираното издание e-GAME SPECTRUM, семинари и сесии за професионална квалификация – EEGS MASTERCLASS, както и редица други местни и международни изяви.