Бахар Алаедини е съдружник в Harris Hagan и се фокусира върху всички правни аспекти на онлайн и наземната игрална индустрия. Тя съветва основни B2C, B2B и стартиращи оператори, инвеститори и финансови институции. Бахар консултира клиенти за процесите по издаване на лиценз, инвеститорски комплексни проверки, критерии за съответствие, изисквания на Комисията по хазарта на Великобритания и разследвания, доброволни споразумения. Тя е член на Мендународната асоциация на съветниците в сферата на игралната индустрия (IAGA) и Global Gaming Women.