Angel Iribozov speaker size 240 x 300

По настоящем е председател на Българската търговска асоциация на производителите и операторите в игралната индустрия и главен изпълнителен директор на Balkan Gaming Expo. Също така заема и висши управленски длъжности в различни дружества в игралния сектор.
Бил е на различни управляващи постове във водещи български и чуждестранни застрахователни и пенсионно-осигурителни компании.
Консултирал е много проекти в областта на финансовия сектор, застраховането и осигуряването, малкия и средния бизнес, и e член на УС в  Комисията по квалификация на Българско Актюерско Дружество.
Магистър по инженерни науки, приложна математика в Технически университет, София, магистър по актюерски науки в Сити Юнивърсити Лондон, с Диплома по Международни икономически отношения.