Понастоящем Ангел Ирибозов е председател на Асоциацията на игралната индустрия в България и главен изпълнителен директор на Balkan Gaming Expo. Заема висши управленски длъжности в различни дружества в игралния сектор. Бил е на различни управляващи постове във водещи български и чуждестранни застрахователни и пенсионно-осигурителни компании. Консултирал е много проекти в областта на финансовия сектор, застраховането и осигуряването, малкия и средния бизнес, член е на УС и Комисията по квалификация на Българско Актюерско Дружество. Магистър по инженерни науки, приложна математика в Технически Университет София, Магистър по Актюерски науки в Сити Юнивърсити Лондон, с диплома по Международни икономически отношения.