Angel_Angelov size 240x300px

Главен юридически директор и Длъжностно лице по защита на данните, Еврофутбол

В продължение на повече от петнадесет години активно участвам в правните и практически
предизвикателства, свързани с проблемите на регулирането на хазартната дейност в Република
България“