Aleksander Kovacevic speaker size 240 x 300

Александър Ковачевич е съосновател на адвокатска кантора Kovacevic/Kolesan с повече от 10 години професионален опит в правото. Александър предоставя съвети в сферата на законодателството и регулацията на наземни игрални оператори на територията на Сърбия. Александър е тесен специалист в сферата на търговското право, сливания и придобивания, игрално и хазартно право, недвижимо имущество и патентно право. Kovacevic/Kolesan предоставя на клиентите си услуги, свързани с регулаторното и лицензионното право, както и по въпроси, свързани със сливания и придобивания, със стратегически подход.